The knowledge we have gained should 
not look like a big shop in a mess 
and no inventory; 
You need to know what all 
I have to use them as needed’’ 

Seneca

 

 

Serbian Society for Extracorporeal
Circulation and Technology

 

 

 

Srpsko udruženje za ekstrakorporalnu
cirkulaciju i tehnologiju

 

"Znanja koja smo stekli
Ne treba da liče na veliku prodavnicu
U neredu i bez inventara ;
Treba da znamo šta sve imamo
I da se njime služimo prema potrebi"

Seneca

  

Site sponsors