Login  
 
http://www.ikvbd.com/

Od 1973. godine, kada je osnovana, naša bolnica je izrasla u kardiovaskularni centar poznat u celom svetu, a danas smo vodeća ustanova na polju kardiovaskularne medicine u Srbiji. U poslednjih nekoliko godina proširili smo kapacitete i uveli nove metode lečenja. Sve to je urađeno sa jedinim ciljem da pomognemo našim bolesnicima na način koji zaslužuju.

Mi ne želimo samo da pratimo koncepte medicine bazirane na dokazima, već i da učestvujemo u njihovom stvaranju. Iz tog razloga naši lekari su posvećeni i istraživačkom radu. 

 

 

 

Trenutno smo uključeni u nekoliko nacionalnih i multinacionalnih istraživačkih projekata. Takođe, kao nastavna baza učestvujemo u svim obrazovnim i naučnim aktivnostima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Institut "Dedinje" je imao važnu ulogu na Trećem kongresu kardiologa Srbije. Prezentovali smo najveći broj naučnih članaka, a naši lekari su predsedavali mnogim važnim sesijama. Isto tako, istraživanja koja smo sproveli su bila predstavljena na vodećim međunarodnim Kongresima na polju kardiologije, kardiovaskularne hirurgije i anestezije.

Verujemo da je izuzetno važno sprovoditi kontinuiranu edukaciju, ali isto tako i razmenjivati svoja iskustva sa drugima. Stoga smo organizovali "Batista simpozijum" sa čuvenim hirurgom dr Randasom Batistom, koji je "tvorac" parcijalne leve ventrikulektomije, kao i sa vodećim stručnjacima iz celog sveta. Organizovali smo i dva internacionalna workshop-a, a to su workshop na temu rekonstrukcije mitralnog zaliska sa dr Alanom Karpantijeom i workshop na temu hirurškog remodelovanja leve komore sa dr Vinsentom Dorom.

Doktori Karpantije i Dor su održali veoma zapažena predavanja i pomogli održanju i nastavljanju dugotrajne saradnje sa najvećim stručnjacima na polju kardiovaskularne medicine, kao što su doktori Kozgrov, Kuli, Ros i mnogi drugi.

U godinama koje su ispred nas planiramo da nastavimo naša nastojanja i napore i nadamo se da ćemo biti još uspešniji. 

Broj operacija na otvorenom srcu na godišnjem nivou : 2200
 
Broj kliničkih perfuzera : 11

 

Sponzori sajta