Login  
 
http://www.icvd-kcs.org/

 

Matična zgrada Instituta je izgradjena 1898. godine i tada je bila predvidjena za porodilište.

Razvoj srpske medicine i hirurgije, a time i značajnog dela Instituta za Kardiovaskularne bolesti, neraskidivo je vezan za ime Prof. Dr Vojislava Stojanovića.

Reorganizacijom hirurških klinika Medicinskog fakulteta u periodu neposredno posle drugog svetskog rata, 1946. godine, osniva se II hiurška klinika Medicinskog fakulteta, koja nastavlja tradicije IV hirurške klinike za ratnu hirurgiju. Klinikom je, od osnivanja, rukovodio Prof. Dr Vojislav Stojanović.

Sve do 1985. godine, u II hirurškoj klinici su ravnopravno razvijane kardiovaskularna, abdominalna, endokrina, plastična i urgentna hirurgija. U svim ovim oblastima radili su izuzetni stručnjaci, koji su u domaću hiruršku praksu uveli brojne novine. 

Kardiovaskularne hirurške procedure su veoma često uvodjene samo nekoliko godina posle njihove svetske premijere. Prva kardiohirurška operacija u II hirurškoj klinici (perikardektomija) izvedena je 1946. godine. John Gibbon je 1953. godine izvrsio prvu korekciju urodjene srčane mane (ASD) u uslovima ekstrakorporalne cirkulacije, a samo 7 godina nakon njega, istu intervenciju je u II hirurškoj klinici uradio i Prof. Dr V. Stojanović.

Broj operacija na otvorenom srcu na godišnjem nivou : 1500
 
Broj kliničkih perfuzera : 10

Sponzori sajta