Login  

http://www.imd.org.rs/


Institut  je osnovan Dekretom vlade Narodne Republike Srbije 1950. godine, sa ciljem organizovanja i razvijanja nacionalne mreže zdravstvenih institucija namenjenih ženama generativnog doba, predškolskoj i školskoj deci.

Odlukom Ministarstva zdravlja Srbije iz 1993. i 1995. godine, Institut postaje nacionalna referentna ustanova za zdravstvenu zaštitu ovih populacionih grupa. 


Institut čini sedam organizacionih celina:

 

  • PEDIJATRIJSKA KLINIKA
  • KLINIKA ZA DEČJU HIRURGIJU
  • SLUŽBA ZA HUMANU REPRODUKCIJU
  • REPUBLIČKI CENTAR ZA PLANIRANjE PORODICE
  • SLUŽBA ZA NAUČNO-ISTAŽIVAČKU I OBRAZOVNU DELATNOST
  • SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU, PLANIRANjE, EVALUACIJU I MEDICINSKU INFORMATIKU
  • SLUŽBA ZA NEMEDICINSKE POSLOVE

Organizacione celine funkcionišu u skladu sa osnovnim principima timskog rada i multidisciplinarnog pristupa u dijagnostici i lečenju pacijenata, uz blisku saradnju između zdravstvene zaštite, obrazovanja, istraživanja i izdavačke delatnosti. U organizovanju hospitalne delatnosti poštuje se princip slobodnog kreveta.

Broj operacija na otvorenom srcu na godišnjem nivou : 150
 
Broj kliničkih perfuzera : 3

Sponzori sajta