Login  

http://www.kcnis.co.rs/

 

Klinički centar u Nišu je republička ustanova osnovana 14.11.1990.godine, druga je po veličini u Srbiji i opslužuje ceo jugoistok i jug Srbije , sa oko tri miliona stanovnika . Ustanova je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Nišu , u kojoj u nastavi i obrazovanju novih kadrova učestvuje i oko 240 stručnjaka zaposlenih u Kliničkom centru , koji su na fakultetu nastavnici i saradnici . Sa svojih 28 klinika , instituta i zavoda , uz prateće službe Klinički centar predstavlja jedinstven zdravstveno - obrazovni i naučnoistraživački sistem . Klinički centar Niš raspolaže sa 1460 ležajeva i jedina je zdravstvena organizacija u Srbiji koja nema višak prostora i bolničkih ležajeva .

 

U organizacionom smislu , od 28 organizacionih jedinica tri su organizovane kao instituti , 22 kao klinike i tri kao zavodi.

Broj operacija na otvorenom srcu na godišnjem nivou : 300 
 
Broj kliničkih perfuzera : 1

Sponzori sajta