Login  

Udruženje kliničkih perfuzera je usko strukovno udruženje koje je osnovano sa ciljem da oko sebe okupi sve stručnjake iz polja ekstrakorporalne cirkulacije i tehnologije , kako one koji se aktivno bave perfuzijom, tako i one koji se interesuju ili na bilo koji način doprinose razvoju ekstrakorporalne cirkulacije i tehnologije.

Osnovano je 2006. godine i član je Evropskog Borda Kardiovaskularnih Perfuzera (EBCP).

Sponzori sajta